противодействувам

гл. - упорствувам, реагирам, противопоставям се, противя се, съпротивявам се, опълчвам се, устоявам
гл. - преча, спъвам
гл. - поправям, изправям, отстранявам, неутрализирам, излекувам, смекчавам
гл. - оказвам съпротива, въставам

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вредя — гл. повреждам, причинявам вреда, увреждам, навреждам, пакостя, напакостявам, развалям, разстройвам, ощетявам, правя беля гл. саботирам, спъвам работата, преча, противодействувам …   Български синонимен речник

  • възпротивявам се — гл. съпротивявам се, противостоя, противя се, противопоставям се, оказвам противодействие, упорствувам, реагирам, противодействувам, устоявам, боря се …   Български синонимен речник

  • въставам — гл. бунтувам се, вдигам въстание, противопоставям се, реагирам, опълчвам се гл. недоволствам, негодувам, възнегодувам, протестирам гл. противодействувам, оказвам съпротива …   Български синонимен речник

  • държа се — гл. не отстъпвам, съпротивявам се, противодействувам, противостоя, упорствувам, реагирам, противопоставям се, отстоявам, издържам гл. нося се, постъпвам, отнасям се, имам отношение гл. крепя се, живея, проживявам, съществувам гл. действувам,… …   Български синонимен речник

  • заядам се — гл. заяждам се, упорствувам, противостоя, не се съгласявам, инатя се, заинатявам се, държа на моето, не отстъпвам, затягам се, държа се, противодействувам, противореча гл. предизвиквам, дразня, карам се, ядосвам, нервирам …   Български синонимен речник

  • заяждам се — гл. упорствувам, противостоя, не се съгласявам, инатя се, заинатявам се, държа на моето, не отстъпвам, затягам се, държа се, противодействувам, противореча гл. предизвиквам, дразня, карам се, ядосвам, нервирам гл. споря, препирам се гл. тормозя,… …   Български синонимен речник

  • излекувам — гл. изцерявам, оздравявам, възстановявам гл. поправям, изправям, отстранявам, неутрализирам, противодействувам, смекчавам …   Български синонимен речник

  • изправям — гл. вдигам, издигам, повдигам, приповдигам, закрепвам, виря, навирям гл. поправям, коригирам, уреждам, оправям, заглаждам гл. щръквам, вирвам, навирвам гл. отстранявам, неутрализирам, противодействувам, излекувам, смекчавам гл. подобрявам гл …   Български синонимен речник

  • инатя се — гл. заинатявам се, правя на инат, проявявам инат, упорствувам, заяждам се, противореча, противя се, дърпам се, тегля се, капризнича, правя напук, правя обратното, правя наопаки, противодействувам, не вземам от дума, не разбирам, не разбирам от… …   Български синонимен речник

  • неутрализирам — гл. обезвреждам, парализирам гл. обезоръжавам гл. компенсирам, балансирам, изравнявам гл. обезвредявам, унищожавам, обезсилвам гл. поправям, изправям, отстранявам, противодействувам, излекувам, смекчавам гл. убивам, према …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.